اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد، اگر مطالعه نکنیم.
پيوندهای روزانه
روش صحیح دینداری

زین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود      وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود

 (مولوی)

هر کاری آداب و روشهایی دارد که اگر با رعایت این آداب و روشها انجام شود مطلوب تر ، پسندیده تر و دل نشین تر خواهد شد. دینداری نیز از این مسئله مستثنی نیست و یک دینداری خداپسندانه نیازمند یک دین شناسی درست و صحیح است. روش صحیح دینداری خداپسندانه را باید از کتابهای آسمانی و پیامهای الهی دریافت نمود. در میان کتابهای آسمانی نیز تنها پیام الهی که از تحریف و خاک آلودگی در امان مانده ، قرآن است. و شاهد بر این مدعای ما همین بس که در سایر کتب آسمانی پیامبران و شخصیتها بیشتر از خداوند در متن هستند اما در قرآن می بینیم که این خداوند است که در متن است نه پیامبرش.

و اما بعد، باید بدانیم که قرآن قبل از اینکه کتاب فقه و یکسری باید و نباید های فقهی به معنای مصطلح امروزی باشد ، یک کتاب مشتمل بر هستی شناسی و جهان بینی و نعمت شناسی است. روش قرآن در دعوت بندگان به دینداری و بندگی ، پیش نیازی دارد و آن پیش نیاز معرفت و شناخت همه جانبه نسبت به خالقیت خداوند در عرصه هستی است. سیزده سال از بیست و پنج سال دعوت پیامبر اسلام به این مهم توجه داشته است یعنی بیشتر از نیمی از عمر بعثت ایشان.

آری ! قرآن می خواهد مردم ابتدا از طریق جهان بینی، هستی شناسی و انسان شناسی به خداشناسی و بندگی خداوند برسند، نه ایدئولوژی و باید و نبایدهای فقهی، قرآن از اعتقادات به شکل مفصل بحث می کند تا دلها و فکرها را از عقاید کهنه ، خرافات و افکار باطل پاکسازی کرده و به فکرها و قلبها بینش صحیح الهی-جهانی (نه قومی- منطقه ای) ببخشد. اما از احکام فقهی به شکل اجمالی و کلی بحث فرموده است.

به محورهای پنج گانه قرآن توجه کنید : 1- شناخت خداوند 2- شناخت چگونگی آفرینش انسان و هدف از آن3- شناخت نعمتهای خدا و فضل او بر بندگان4- شناخت انسان و جایگاه او در نظام خلقت5- اصلاح زندگی بشر از طریق قانونگذاری. ببینید چهار محور اول بر خداشناسی ، جهان بینی ، هستی شناسی و انسان شناسی قرار گرفته است.

در سیزده سال اول دعوت پیامبر در مکه حتی یک حکم فقهی نیامده است و سوره های مکی و اولیه قرآن (بیشتر سوره های کوتاه آخر قرآن) مکرراً با یادآوری نعمت ها و رحمت های الهی، بیان شگفتی های آفرینش و جهان، بیان تاریخ و سرنوشت پیشینیان، یادآوری مرگ و نمایش معاد، فنای دنیا و بقای آخرت، انسان را به تفکر و استفاده از قوه عقل خود در فهم منشأ و هدف و مقصد حیات و بازگشت همه امور به سوی خداوند عالم دعوت می کنند. برای تربیت ربّانی انسان و دعوت وی به سوی دینداری ، قبل از هر چیز لازم است که حقیقت و هدف اصلی زندگی را برای وی روشن ساخت تا این ریشه های سالم، درخت دینش را استوار و بارور سازند. باید از روش دعوت قرآنی پیروی کنیم. سیزده سال در مکه صرف روشن ساختن بنای اندیشه صحیح اسلامی- قرآنی بر سه محور اساسی بوده است :

1- مبدأ یا آغاز حیات چه بوده است : پیدایش توسط خالق واحد هستی (از کجا آمده ام؟)

2- هدف حیات چیست : امتحان و تکامل انسان در رسیدن به رضایت الهی و سعادت اخروی (آمدنم بهر چه بود؟)

3- مقصد حیات کجاست : جهان پس از مرگ و سرای آخرت . (به کجا میروم؟)

کسی که حقیقت حیات و هدف آفرینش را در سایه پاسخ گویی و روشن ساختن این سه سئوال دریابد، دعوت وی به سوی فروع عبادات نیز آسان می گردد. اما کسی که این حقیقت را بدرستی نشناخته، سخت تسلیم می شود و فروعات دین هیچ یک وی را آسوده خاطر نخواهد ساخت. کسی که مبدأ ، هدف و مقصد را بدرستی نشناسد در خطر انحراف است. ولی کسی که این سه را بدرستی فهم کرد، آنچه را که با روح و حقیقت هدفش از زندگی سازگار است، براحتی خواهد پذیرفت و به آن راضی خواهد بود و از آن لذت می برد.

واقعیت این است که انسان برای انجام هر کاری نیازمند یک شناخت و دانش اولیه از کیفیت و چگونگی انجام آن کار است. حقیقت دینداری نیز شناخت خداوند و عظمت و بزرگی اوست و اینکه بازگشت همه امور و کارها به سوی اوست و درک این حقیقت نیازمند یک معرفت ، شناخت و بینش اولیه از خدا ، انسان ، جهان هستی ، تفکر در حقیقت دنیا و آخرت و پاداش و عذاب الهی است.

بنابراین اولین شرط درستی و شیرینی دینداری ، فهم و معرفت پیدا کردن نسبت به عظمت خداوند و شناخت حقیقی نعمتهای اوست. درست بعد از این معرفت و شناخت و ایمان آوردن به آنها است که قرآن ایمانداران را به رعایت و اجرای دستورات خدایی که می شناسند و ترس از عاقبت اعمال بدشان دعوت می کند.

و این فهم و معرفت از دو راه حاصل می شود :

یکی تفکر در کتاب خواندنی خداوند یعنی قرآن ( البته با رعایت اولویت شناخت و تفکر در آیات مکی ).

 و دیگری تفکر در کتاب دیدنی خداوند یعنی صفحه هستی و شگفتی های جهان آفرینش :

‏* مسلّماً در آفرينش ( عجيب و غريب و منظّم و مرتّب ) آسمانها و زمين ، و آمد و رفت ( پياپي ، و تاريكي و روشني ، و كوتاهي و درازي ) شب و روز ، نشانه ها و دلائلي ( آشكار براي شناخت آفريدگار و كمال و دانش و قدرت او ) براي خردمندان است .‏(آل عمران190)

به همین خاطر پیامبر(ص) فرمود وای بر کسی که در این آیه تفکر نکند.

 

چند درس مهم قرآنی

زندگی دنیا امانت است :

·        زندگی دنیا امانت خداوند است در دست انسان :

* ما امانت (تعهد، تکليف، و ولايت الهي) را بر آسمانها و زمين و کوه‌ها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند، اما انسان آن را بر دوش کشيد، او بسيار ظالم و جاهل بود، (چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم کرد)! هدف ما اين بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را (از مؤمنان جدا سازد و آنان را) عذاب کند، و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان باايمان بفرستد؛ خداوند همواره آمرزنده و رحيم است! (احزاب آیه 73و72)

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت       با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید       قرعه کار به نام من دیوانه زدند

 

·        و این امانت را جهت امتحان داده است :

* خداوند مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام يک از شما بهتر عمل مي‌کنيد، و او شکست‌ناپذير و بخشنده است. (ملک2)

‏* به طور مسلّم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي گيريد و حتماً از كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است ، و از كساني كه كفر ورزيده اند ، اذيّت و آزار فراواني مي بينيد ( و اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مي شنويد ) و اگر ( در برابر آزمايش مالي و جاني ) بردباري كنيد و ( از آنچه بايد پرهيز كرد ) بپرهيزيد ، ( كارهاي شايسته همين است و ) اين اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراي آنها كوشيد .‏(آل عمران186)

پس بدانید هین ای سابقان       گر فزون آیید اندر امتحان

برفشاند بر شما چندان عطا        که بدرد پرده جود و سخا

و امتحان برای گزینش است ، گزینش دوستان صادق و پیشرو در عبادت و فرمانبرداری ، و جدا کردن خیانت کنندگان در امانت. به همین خاطر خداوند می فرماید ما شما را به نیک و بد ، خیر و شرّ مبتلا می کنیم و بوسیله مال و فرزندانتان آزمایش می کنیم تا صدق و راستی ایمان شما را بیازمائیم و همانا پس از هر سختی گشایشی هست.

پس از دشواری آسانیست ناچار        ولیکن آدمی را صبر باید

* ‏قطعاً با سختي و دشواري ، آسايش و آسودگي است ‏(هرگز بيكار نمان و تلاش و كوشش را كنار مگذار و پيوسته مشغول مجاهده باش)‏ هرگاه ( از كار مهمّي ) خارج شدی ، به دنبال آن ( به كار مهمّ ديگري بپرداز و در آن بكوش و ) رنج ببر ( و فرجام كاري را آغاز كار ديگري‌ كن ) ‏و در تمام اين احوال به خدا تكيه كن ‏و يكسره به سوي پروردگارت روي آر ( و تنها بدو دل و اميد ببند ، و جز به او خود را مشغول مساز ) .(شرح6-8)

زندگی دریاست پر تلاطم پر موج        گاه موجی آرام گاه موجی در اوج

 

·        دنیا مثل یک بازار است و بیشتر تاجران این بازار  ضرر می کنند :

* که انسانها همه در زيانند. (حتی نیکوکاران در آخرت احساس خسران و زیان می کنند و می گویند ایکاش دو رکعت بیشتر نماز می خواندیم.) (عصر آیه 2)

‏* كساني كه آخرت را به زندگي دنيا فروخته اند . شكنجه آنان تخفيف داده نمي شود و ايشان ياري نخواهند شد ( و ياوران و كمك كنندگاني نخواهند يافت تا براي نجاتشان بكوشند ) .‏(بقره86)

* اي مؤمنان ! اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نكند . كساني كه چنين كنند ( و اموال و اولادشان ، آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد ) ايشان زيانكارند .‏(منافقون9)

* اگر (برخورداری کفار از مواهب مادي) سبب نمي‌شد که همه مردم امت به کفر رو بیاورند، ما براي کساني که به (خداوند) رحمان کافر مي‌شدند خانه‌هايي قرار مي‌داديم با سقفهايي از نقره و نردبانها و درها و تختهايي زيبا که بر آن تکيه کنند ‏و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت‌آلات بديشان مي‌داديم . امّا همه اينها متاع زندگي اين جهاني است ، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است ( و نعمت سراي جاويدان كه از آن خداپرستان است ، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست ) .‏(زخرف33و34و35)

 

·        گروهی در این بازار به چشم چرانی و تماشا کردن و مسخره کردن مشغولند و فکر می کنند که کار خوب این است و در پایان با دست خالی بر می گردند :

* بگو آيا به شما خبر دهيم که زيانکارترين (مردم) در کارها چه کساني هستند؟ آنها کساني هستند که به آيات پروردگارشان و لقاي او کافر شدند؛ به همين جهت، اعمالشان حبط و نابود شد!(حبط اعمال یعنی انجام گناه بزرگی که همه خوبیهای گذشته شخص را می شوید) از اين رو روز قيامت، ميزاني براي آنها برپا نخواهيم کرد! (آري،) اين گونه است! کيفرشان دوزخ است، بخاطر آنکه کافر شدند، و آيات من و پيامبرانم را به مسخره گرفتند! (کهف103و104و105)

و گروهی دیگر هم سرمایه خود و هم سرمایه کسان خود را در این بازار می بازند :

* زيانکاران واقعي آنانند که سرمايه وجود خويش و بستگانشان را در روز قيامت از دست داده‌اند! آگاه باشيد زيان آشکار همين است! (زمر15)

* واقعاً زيانكاران كسانيند كه در روز قيامت ( سرمايه گرانبهاي وجود ) خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند ! هان ! ( اي مردمان ! همه بدانيد كه از اين به بعد ) ستمگران كفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود .‏(شوری45)

ای انسان ! در بازار دنیا شیطان کمین کرده و می خواهد تمام سرمایه تو را به غارت ببرد و در پایان به حماقت و نادانی تو بخندد. پس آگاه باش و هشیار باش و بیدار، مبادا خود را مسخره و مضحکه شیطان کنی؟

* و اهريمن ( سر دسته كفر و ضلال ) هنگامي كه كار ( حساب و كتاب ) به پايان رسيد ( و بهشتيان آماده بهشت و دوزخيان آماده دوزخ شدند ، خطاب به پيروان بدبخت خود ) مي‌گويد : خداوند ( بر زبان پيغمبران ) به شما وعده راستيني داد ( كه فرمانبرداران را پاداش و سرکشان را عذاب خواهم داد ، و بدان وفا كرد ) و من به شما وعده دادم ( كه ثواب و عذاب و بهشت و دوزخي در ميان نيست ) و با شما خلاف وعده كردم ( و دروغ گفتم ) و من بر شما تسلّطي نداشتم ( و كاري نكردم ) جز اين كه شما را دعوت ( به گناه و گمراهي ) نمودم و شما هم ( گول وسوسه مرا خورديد و ) دعوتم را پذيرفتيد . پس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد . ( امروز ) نه من به فرياد شما مي‌رسم و نه شما به فرياد من مي‌رسيد . من ( امروز ) از اين كه مرا قبلاً ( در دنيا براي خدا ) شریک كرده‌ايد، تبرّي مي‌جويم ( و آن را انكار مي‌كنم ) بي‌گمان كافران عذاب دردناكي دارند.(ابراهیم22)

 

و این سرمایه عقل خداجو و خداشناس است. بیشتر انسانها کمبود هر نعمتی را درک می کند جز کمبود عقل خداجو را ، یکی می گوید پول ندارم، یکی خانه می خواهد، یکی نیاز به ماشین دارد ، اما هیچ کس نمی گوید عقل خداجو می خواهم. در بازار دنیا هر کس کلاه بدارتر و حقه بازتر باشد می گویند عاقلتر است اما هر کس در حلال و حرام دقت بیشتری بکند می گویند انسان سفیه و ساده ایست. اما در بازار آخرت و نزد عاقلان واقعی عقل آن است که تو را به خدا و عبادت خدا راهنمایی کند. به همین خاطر در جای جای قرآن می فرماید: افلا تعقلون : چرا عقل خود را بکار آخرت نمی گیرید؟

دلت هرگز نمی گشت این چنین آلوده و تیره       اگر چشم تو می دانست شرط پاسبانی را

متاع راستی پیش آر و کالای نکوکاری        من از هر کار بهتر می بینم این بازارگانی را

* هنگامي که آنها تجارت يا سرگرمي و لهوي را ببينند پراکنده مي‌شوند و به سوي آن مي روند. بگو : آنچه نزد خداست بهتر از هر لهو و هر تجارتی است، و خداوند بهترين روزي‌دهندگان است.(جمعه11)

و سرمایه دیگر عمر است که به مقدار آن خداوند عمردهنده از تو تکلیف و عبادت و بندگی می خواهد. بنگر که عمرت را در باطل و به بازی نگذرانی :

‏* ( گروهي براي آخرت كشت مي‌كنند و گروهي براي دنيا ). هركس كه كشت آخرت را بخواهد ، به كشت او فزوني و بركت مي‌دهيم ، و هر كس كه كشت دنيا را بخواهد ، مقداري از دنيا بدو مي‌دهيم ، و ديگر در آخرت كمترين بهره‌اي ندارد .‏(شوری20)

ای تهی دست رفته در بازار        ترسمت پر نیاوری دستار

تو دنیا را با آن همه که در طلبش بودی به دستت نیفتاد، پس چگونه می خواهی بر آخرتی که در طلبش نکوشیدی، دست پیدا کنی! هیچ وقت بدون آذوقه سفر نمی کنی پس چگونه در سفر دراز آخرت بی توشه میروی! دنیا در لغت به معنای چیز پست و بی ارزشِ رو به نابودی است پس هر روز که از عمرت می گذرد دنیا یکروز از تو دورتر می شود و تو یک قدم به قبر و مرگ نزدیکتر، چگونه تو باز طالب دوستی با دنیایی ! روزهای تقویم را می شماری و با خود فکر می کنی هر روز بزرگتر شده و زندگی ام بهتر می شود ، غافل از اینکه هر روز که می گذرد سفر دنیا کوتاه تر شده و به سفر آخرت نزدیکتر می شوی ! از خود نمی پرسی آیا آمادگی سفر آخرت را داری ؟ بدان که آخرین مُد کفن است و آخرین سفر ، سفر آخرت !

به مهمانخانه آز و هوا جز لاشه چیزی نیست      برای لاشخواران واگذار این میهمانی را

ندیدی لاشه های مجمع خونین شهوت را      اگر دیدی چرا بر سفره اش هر روز مهمانی

پس ای عزیز! قبل از اینکه در خاکدان و فراموش خانه شهر (قبرستان) انداخته شوی و پوسیده گردی، به فکر نجات خودت باش! در مال دنیا به پایین تر از خود نگاه کن تا نعمت خدا در چشمت کوچک نشود و در علم و عمل دینداری به بالاتر از خود بنگر ، تا بدنبال آگاهی و عمل بیشتر باشی :

* چه بسيار باغها و چشمه‌ها که از خود به جاي گذاشتند، و زراعتها و قصرهاي زيبا و گرانقيمت، و نعمتهاي فراوان ديگر که در آن (غرق) بودند! و سرانجام همگي مردند. (دخان25و26و27)

اینکه در شهنامه ها آورده اند      رستم و روئین تن و اسفندیار

تا بدانند این خداوندان ملک       کز بسی خلقست دنیا یادگار

 

 

 

 

آرایش دنیا برای آزمایش است

* ‏ما همه چيزهاي روي زمين را زينتِ آن كرده‌ايم ( و جهان پرزرق و برق ، و پرنعمتي را براي انسانها آراسته‌ايم ) تا ايشان را بيازمائيم ( و ببينيم از آنان ) كدام يك كارِ نيكوتر مي‌كند .‏(کهف آیه 7)

‏* ‏براي انسان ، محبّت شهوات ( و دلبستگي به امور مادي ) زینت داده شده است ، از قبيل : عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و تجملات و  طلا و نقره و اسبهاي نشاندار ( و سواريهاي ممتاز ) و چهارپايان ( همچون : شتر و گاو و بز و گوسفند . . . ) و كشت و زرع و باغ و بستان . اينها ( همه ) كالاي دنياي پست ( فعلي ) است و سرانجام نيك ( تلاشگران در راه حق ) در پيشگاه خدا است ( و همو داند كه در آخرت به نيكوكاران چه چيزهائي عطاء خواهد كرد ) .‏(آل عمران14)

گر از پی شهوت و  هوا خواهی رفت      از من خبرت که بینوا خواهی رفت

تا چند شمار زر و زینت کنی ای عزیز      لختی یاد کن از روز شمار ای عزیز

* اگر (برخورداری کفار از مواهب مادي) سبب نمي‌شد که همه مردم امت به کفر رو بیاورند، ما براي کساني که به (خداوند) رحمان کافر مي‌شدند خانه‌هايي قرار مي‌داديم با سقفهايي از نقره و نردبانها و درها و تختهايي زيبا که بر آن تکيه کنند ‏و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت‌آلات بديشان مي‌داديم . امّا همه اينها متاع زندگي اين جهاني است ، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است ( و نعمت سراي جاويدان كه از آن خداپرستان است ، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست ) .‏(زخرف33و34و35)

حقیقت دنیا از نگاه قرآن :

باید بدانی که از نگاه قرآن زندگی و حیات حقیقی انسان، حیات پس از مرگ است و دنیا در حقیقت زندگی نبوده است. به همین خاطر خداوند قرآن می فرماید در آخرت دوزخیان با تأسف خواهند گفت :

‏* كاش براي زندگي خود ( خيرات و حسناتي ) پيشاپيش مي‌فرستادم !‏(فجر24)

این جهان زآن جهان نمودار است     لیک آن زنده، اینت مردار است

* زندگي دنيا ( كه كافران تنها آن را زندگي مي‌دانند ) سرگرمي و بازيچه‌اي بيش نيست ، و سراي آخرت ( جهان حقيقي است و ) براي پرهيزکاران بهتر ( از اين جهان فاني ) است . آيا ( اين امر روشن را ) نمي‌فهميد ( و سود و زيان خود را نمي‌دانيد ) .‏(انعام32)

‏* زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست ، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري كنيد ، خداوند پاداش شما را ( به نحو كامل ) مي‌دهد و دارائي شما را هم نمي‌خواهد .‏(محمد36)

‏* ( اي پيغمبر ! ) براي آنان ( كه به دارائي دنيا مي‌نازند و به اولاد و اموال مي‌بالند ) مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از ( ابر ) آسمان فرو مي‌فرستيم . سپس گياهان زمين از آن ( سيراب مي‌گردند و به سبب آن رشد و نمو مي‌كنند و ) تنگاتنگ و تودرتو مي‌شوند . ( عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي‌آميزد و رقص گلزار و چمنزار در مي‌گيرد . ولي اين صحنه دل‌انگيز ديري نمي‌پايد و باد خزان وزان مي‌گردد ، و گياهان سرسبز و خندان ، زرد رنگ و ) سپس خشك و پرپر مي‌شوند و بادها آنها را ( در اينجا و آنجا ) پخش و پراكنده مي‌سازند ! ( آري ! داشتن را نداشتن ، و بهار زندگي را خزان در پي است ، پس چه جاي نازيدن به وي است . اين خدا است كه نعمت و حيات مي‌دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي‌گيرد ) و خدا بر هر چيزي توانا بوده ( و هست ) .‏(کهف45)

‏* زندگي دنيا براي كافران آراسته و پيراسته شده است ( و همين غرور زينت عارضي و نعمت فاني ، ايشان را گول زده است و از خدا بيخبر كرده است ) و مؤمنان را ( كه شيفته دلباخته دنيا نشده و بيشتر به امر آخرت مشغولند و احياناً دستشان تهي است ) مسخره ميكنند ، ( اينان فراموش كردهاند كه دنيا پل آخرت است و به آن اندازه بايد بدان پرداخت كه عبور ميسّر گردد ) و روز رستاخيز پرهيزگاران بالاتر از ايشانند ( و بايد بدانند كه داشتن مال دنيا نشانه بزرگي و برتري كسي و نداشتن آن نشانه كوچكي و پستي فردي نيست ، بلكه بود و نبود نعمت دنيا وسيله آزمون و امتحان همگان است ) و خداوند به هركس كه بخواهد بدون ( در نظر داشتن ) حساب ( كفر يا ايمان ) روزي ميرساند ( و مال زياد عطاء ميدارد و سرانجام وقت بازپرسي و دادرسي و پاسخگوئي فرا ميرسد ) .‏(بقره212)

* رفت و آمد ( پيروزمندانه ، و اشتغال به كسب و كار و تجارت و بسر بردن در ناز و نعمت ) كافران در شهرها تو را نفريبد ‏( اين ) متاع ناچيزي است، سپس ( به دنبال اين نعمت و قدرت ناچيز ظاهري ) جايگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است!‏ ‏ولي آنان كه از ( خشم ) پروردگارشان ( با انجام طاعات و ترك منهيّات ) مي پرهيزند، بهشت از آن ايشان است كه در زير ( درختان ) آن رودخانه ها روان است ، و جاودانه در آن مي مانند. ( تازه ، اين لذائذ جسماني ) به عنوان مهماني و پذيرائي ( نخستين ) از جانب خدا است ، و آنچه ( از لذائذ روحاني و الطاف بيكران ) در پيشگاه يزدان است براي نيكان ( بسي والاتر از آن ، و ) بهتر ( از متاع فاني جهان ) است. (آل عمران196و197و198)

‏* براي انسان ، محبّت شهوات ( و دلبستگي به امور مادي ) جلوه داده شده است ، از قبيل : عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهاي نشاندار ( و مركبهاي ممتاز ) و چهارپايان ( همچون : شتر و گاو و بز و گوسفند . . . ) و كشت و زرع . اينها ( همه ) كالاي دنياي پست ( فعلي ) است و سرانجام نيك ( تلاشگران در راه حق ) در پيشگاه خدا است ( و همو داند كه در آخرت به نيكوكاران چه چيزهائي عطاء خواهد كرد ) .‏(آل عمران14)

‏* چشم خود را مدوز به نعمتهاي ماديي كه به گروه هائي از كافران داده‌ايم . اين نعمتهاي مادي كه زينت زندگي دنيا است ، بديشان داده‌ايم تا آنان را بدان بيازمائيم، داده آخرت ( جاويدان و سرمدي ) پروردگارت بهتر و پايدارتر ( از اين نعمتهاي موقّت و زودگذر جهان فاني ) است .‏(طه 131)

‏* رها کن کسانی را كه آئين ( فطري و آسماني ) خود را به بازي و شوخي گرفته‌اند و زندگي دنيا آنان را گول زده است ( و آخرت را از يادشان برده است ) . و به آن ( زمزمه جاويدان قرآن ، پيوسته ايشان را ) پند و اندرز بده ( و بدانان بگو كه در روز قيامت ) هركسي در گرو اعمالي است كه انجام داده است و مسؤول چيزهائي است كه فراچنگ آورده است ، و بجز خدا براي ايشان يار و ياوري و ميانجي و واسطه‌اي نيست ( تا مردمان را از عذاب دوزخ برهاند و به بهشت وارد گرداند ). و اگر چنين كسي هرگونه فديه و تاواني ( كه تو مي‌داني ، براي نجات خود ) بپردازد، از او دريافت نمي‌گردد ( و پذيرفته نمي‌شود ). آنان كساني هستند كه گرفتار اعمالي شده‌اند كه كرده‌اند ( و به زندان چيزهائي دربندند كه فراچنگ آورده‌اند ) . براي آنان به سبب كفري كه مي‌ورزيده‌اند ، نوشيدني بسيار داغ و عذاب بس دردناكي است .‏(انعام70)

* آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خوشنوديد ؟ ( و فاني را بر باقي ترجيح مي‌دهيد ؟ آيا سزاوار است كه چنين كنيد ؟ ) برخورداری و كالاي اين جهان در برابر تمتّع و كالاي آن جهان، بسیار اندک و ناچیز است.(توبه38)

* ای پیامبر به مردم بگو : چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است‌ ؟ بگو : اين ( نعمتها و موهبتهاي حلال و ) چيزهاي پاكيزه ، براي افراد باايمان در اين جهان آفريده شده است ( و ديگران نمي‌بايست از آن استفاده كنند . ولي در اين دنيا بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست ، و اين هم از رحمت واسعه خدا و لطف او است . امّا ) در روز قيامت اينها همه در اختيار مؤمنان قرار مي‌گيرد ( و ديگران به كلّي از آن محروم مي‌گردند ) . اين چنين آيات ( خود را درباره احكام حلال و حرام ) براي كساني توضيح و تشريح مي‌كنيم كه آگاهند و مي‌فهمند.(اعراف32)‏

‏* فزوني اموال و اولاد ( يعني نيروي اقتصادي و انساني ) بی دینان، تو را به شگفتي نيندازد . چرا كه خداوند مي‌خواهد آنان را در زندگي دنيا بدين وسيله معذّب كند ( و پيوسته به جمع مال و منال كوشند و همه عمر در راه نگهداري و پاسداري آن تلاش ورزند، و به خاطر دلبستگي فوق‌العاده به اين امور ، خدا و آخرت را فراموش كنند ) و در حال كفر جان دهند و قالب تهي كنند.(توبه55)

‏* حال دنيا ( از نظر زوال و فنا و از ميان‌ رفتن نعمت آن ) همانند آبي است كه از آسمان مي‌بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه انسانها و حيوانها از آنها مي‌خورند ( و استفاده مي‌كنند ، مي‌رويند و ) به هم مي‌آميزند تا بدانجا كه زمين ( در پرتو آن ) كاملاً آرايش و زيبائي مي‌گيرد و آراسته و پيراسته مي‌گردد و اهل زمين يقين پيدا مي‌كنند كه بر زمين تسلّط دارند ( و حتماً مي‌توانند از ثمرات و غلّات و محصولات آن بهره‌مند شوند . در بحبوحه اين شادي و در گيراگير اين سرسبزي و آراستگي ) فرمان ما ( مبني بر درهم كوبيدن و ويران كردن آن ) در شب يا روز در مي‌رسد ( و با بلاهاي گوناگون ، از قبيل : سرماي سخت ، تگرگ شديد ، سيل ، طوفان ، و غيره ، آن را نابود مي‌سازيم ) و گياهانش را از ريشه برآورده و دروده و نابودش مي‌كنيم . انگار ديروز در اينجا نبوده است ( و هرگز وجود نداشته است ، و انسانهائي در آن سرزمين نزيسته‌اند ) . ما ( بدين وضوح ) آيه‌ها ( ي خويش ) را براي قومي تشريح و تبيين مي‌كنيم كه مي‌انديشند ( و مي‌فهمند ) .‏(یونس24)

* موسي گفت : پروردگارا ! تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت ( و بهجت جهان ، يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت ) و دارائي ( سرشار ) داده‌اي ، و عاقبتِ آن اين شده است كه ( بندگانت را ) از راه تو به در مي‌برند و گمراهشان مي‌كنند . پروردگارا ! اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان ( بند قسوت را ) محكّم كن ، تا ايمان نياورند مگر آن گاه كه به عذاب دردناك ( دوزخ ) گرفتار آيند ( كه آن وقت توبه و پشيماني ديگر سودي ندارد ) .‏(یونس88)

 

از دنیا به اندازه نیاز بگیرید و بیشتر به کار آخرت مشغول شوید :

‏‏* به وسيله آنچه خدا به تو داده است ، سراي آخرت را بجوي ( و بهشت جاويدان را فرا چنگ آور چون اولویت کار تو با آخرت است) و مواهب خود را از دنيا فراموش مكن ( و کم مپندار و امکانات و استعدادها و توانایی هایی که خدا به تو بخشیده ضایع مکن و در کار آخرت خرجش کن ) ، و همان گونه كه خدا به تو ( بخشيده است و در حق تو ) نيكي كرده است ، تو نيز ( به ديگران ببخش و بديشان ) نيكي كن ، و در زمين تباهي مجوي كه خدا تباهكاران را دوست نمي‌دارد .‏(قصص77)

* از كسي كه به قرآن ما پشت مي‌كند و فقط زندگي دنيوي مي‌خواهد، روي بگردان.‏(نجم29)

‏‏* بیشتر مردم تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي‌دانند، و ايشان از آخرت كاملاً بي‌خبرند. (روم7)

* زندگي اين دنيا چیزی جز لهو و لعب نيست ، و زندگي سراي آخرت زندگي واقعی و ماندگار است ، اگر فهم و شعور داشته باشند . ( چرا كه به دنبال زندگي جهان مرگ است ، ولي آخرت جاودانگي است ) .‏(عنکبوت64)

‏* بلكه ( بنا به سرشت انساني ) زندگي دنيا را ( كه محسوس و نقد است ، بر زندگي آخرت كه نامحسوس و نسيه است ) ترجيح مي‌دهيد و برمي‌گزينيد .‏ ‏در حالي كه آخرت ( از دنيا ) بهتر و پاينده‌تر است ( عاقل چرا بايد فاني و گذرا را بر باقي و پايا ترجيح دهد ؟ ).(اعلی16و17)

* بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي ، سرگرمي ، آرايش و پيرايش ، نازش در ميان همديگر ، و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس . دنيا همچو باران است كه گياهان آن ، كشاورزان را به شگفت مي‌آورد ، سپس گياهان رشد و نمو مي‌كنند ، و بعد گياهان را زرد و پژمرده خواهي ديد ، و آنگاه خرد و پرپر مي‌گردند . در آخرت عذاب شديدي ( براي دنياپرستان ) و آمرزش و خوشنودي خدا     ( براي خداپرستان ) است. اصلاً زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست .‏(حدید 20)

‏* اي مردمان ! ( از خشم و عذاب ) خدا بپرهيزيد ، و از روزي بترسيد كه نه پدري مسؤوليّت اعمال فرزندش را مي‌پذيرد و كاري براي او برآورده مي‌كند ، و نه فرزندي اصلاً مسؤوليّت اعمال پدرش را مي‌پذيرد و كاري براي او برآورده مي‌سازد . وعده خدا ( به فرا رسيدن قيامت ) حق است . پس زندگاني دنيا شما را گول نزند و ( مال و مقام و نفس امّاره و اهريمن ) فريبكار شما را درباره خدا نفريبد .‏(لقمان33)

‏* كساني كه ( تنها ) خواستار زندگي دنيا و زينت آن باشند ( و جز خوردن و نوشيدن و اموال و اولاد را طالب نبوده و چشم‌داشتي به آخرت نداشته باشند ، برابر سنّت موجود در پيكره هستي ، پاداش دسترنج و ) اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي‌دهيم ( چرا كه مدار اين جهان بر اعمال استوار است‌ ؛ نه بر نيّات و مقاصد ، و بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست ) و حقي از آنان در آن ضايع نمي‌گردد. ‏آنان كساني هستند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند ، و آنچه در دنيا انجام مي‌دهند ، ضايع و هدر مي‌رود ( و بي‌اجر و پاداش مي‌شود ) و كارهايشان پوچ و بي سود مي‌گردد ( هرچند كه اعمالشان به ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد ) .‏ (هود15و16)

 

چه دليل و برهاني براي زندگی دوباره در آخرت ، روشن تر از اين كه خورشيد از پيش ما غروب مي كند و مي ميرد ولي در جايي ديگر طلوع مي كند و زندگاني مي يابد. و زمین و رویندگانش می میرند و زنده می شوند! پس چرا انسان نتواند طلوع دوباره و رویش مجددی داشته باشد؟

فرو شدن چو بديدي برآمدن بنگر      غروب شمس و قمر را صد زبان باشد

ترا غروب نمايد ولي شروق بود      لحد چو حبس نمايد خلاص جان باشد

كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست    چرا به دانه انسانت چنين گمان باشد

انسانها همواره بدنبال دنیایی هستند که بتوانند در آنجا دور از مشکلات و حزن و اندوه های دنیوی و توأم با رضایت و آسایش زندگی کنند، دنیایی که در آن زندگی باشد و بس، نه مرگ و نابودی. این احساسات و آرزوهای درونی، خود دلیلی قوی بر وجود چنین دنیایی است، همانطور که احساس تشنگی و طلب آب دلیلی است بر وجود آب و ارتباط ویژه بین انسان و آب . عجیب است که انسان وقتی که صلاحیت و قابلیت یک زندگی موفق را پیدا می کند می میرد! انگار مرگ با زبان بی زبانی خود فریاد بر می آورد که زندگی واقعی و صلاحیت و قابلیت تو جایی دیگر است.

ملک دنیا مجوی و حکمت جوی        زانکه آن اندک است و این بسیار

امروزه دانش و تحقیقات علمی نشان داده است که بقا و ماندگاری گفته ها و اعمال انسانها امری ممکن است. و لذا در آینده ممکن است دانشمندان با دوربین ها و ابزارهای پیشرفته بتوانند اعمال و اصوات گذشتگان را در روشنایی و تاریکی از خلال تاریخ بیرون بکشند، این یک اختراع فوق العاده شگفت انگیز است. امروزه بشر تمام طول یک زندگی را در یک فیلم کوچک ثبت می کند و برای همیشه ماندگار می ماند ، پس چرا در مورد قدرت برتر خالق هستی باید شک کرد؟

و گروهی از نادانان که نه می توانند کارها را با بصیرت خود بشناسند و نه توفیق پیدا کرده اند که از طریق شریعت آخرت را بشناسند، در کار آخرت شک می کنند، باید به چنین نادانی بگوییم تو می گویی که این 124 هزار پیغمبر و همه علما و حکما و عقلا مغرور بودند و اشتباه کردند و فریب خوردند ولی تو با همه نادانی خود این اشتباه را نکردی !!! بلکه مغرور تویی که با خود نمی گویی شاید من اشتباه می کنم و حقیقت آخرت را نمی دانم. 

پند نیکان را نمی داریم گوش           اندر این فکرت کز ایشان برتریم

گرگ را نشناختستیم از شبان         در چراگاهی که عمری می چریم

فکر کن تو با دوستانت در راهی می روی، در شب تاریک به جایی می رسید که پر از سنگریزه است، دوستان تو می گویند از این سنگریزه ها تا می توانی بردار، چون می گویند خیلی قیمتی است. و همه تا جایی که می توانند برمی دارند. ولی تو می گویی این حماقت است امشب تا صبح سنگینی این بار را به دوش بکشم آیا فردا به دردم بخورد یا نه. پس دوستان تو سختی آن بار را تحمل می کنند و تو دست خالی آنها را مسخره می کنی و به آنها می خندی و ریشخند می کنی و می گویی هر کس مثل من عاقل باشد آسوده و سبکبار می رود و هر کس احمق باشد مثل خر سنگینی این بار را به دوش می کشد.

خلاصه، وقتی که روز می شود و به روشنایی می رسند و نگاه می کنند، می بینند که همه آن سنگریزه ها یاقوت و مروارید گرانبهاست و دوستان تو حسرت می خورند که چرا بیشتر برنداشتند و تو از غصه اینکه چیزی برنداشتی هلاک می شوی و هر چه می گویی از آن همه نعمت به من هم بدهید، جواب می دهند تو دیشب به ما می خندیدی و ما امروز به تو می خندیم :

* دوزخیان به اهل بهشت می گویند جرعه ای از آن آب و طعام بهشتی كه خدا به شما روزي داده است به ما هم بدهید، و اهل بهشت در جوابشان می گویند : خداوند آب و طعام بهشت را بر دوزخیان حرام کرده است، کسانی که دین خود را به مسخره و بازي گرفتند و زندگاني دنيا و لذتهاي زودگذر، آنها را فريب داد ، شما دیروز ما را ریشخند می کردید و به ما می خندیدید و ما امروز به شما می خندیم. ( اعراف آیات 50 و 51 )

ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند        عاقبت کار به سلامت نبرند ایمان را

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است         گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب           کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

 پس باید رنج مختصر سفر دنیا را متحمل شد تا به راحت فردا رسید. همچنانکه هر مسافری باید رنج دیار غربت و رنج سفر را تحمل کند تا وقتی به وطن برمی گردد به راحتی برسد. و مرگ پایان سفر است نه پایان زندگی ، و مرگ تازه شروع زندگی در وطن و قرارگاه است. خداوند مي فرمايد من راحت شما را در بهشت و در جوار خود قرار داده ام ولي شما راحت خود را در دنيا مي جوئيد. 

این جهان ز آن جهان نمودار است         لیـکن آن زنـده، اینـت مـردار است

بدان که از عاقل تا غافل یک نقطه فرق است ولی عاقل سعادتمند و غافل هلاک می شود. داستان منکران جهان پس از مرگ ، حکایت آن جنین است که در دنیای تنگ و تاریک شکم مادر به حکم حال خود منکر جهان پس از تولد می شود ، اما با طی شدن دوران زندگی جنینی انکار او به واقعیت می رسد :

گر جنین را کس بگفتی در رحم      هست بیرون عالمی بس منتظم

یک زمینی خرمی با عرض و طول      اندرو صد نعمت و چندین اکول

کوه ها و بحرها و دشت ها         بوستان ها ، باغ ها و کشت ها

آسمانی بس بلند و پر ضیا        آفتاب و ماهتاب و صد سها

در صفت ناید عجایبهای آن      تو درین ظلمت چه ای در امتحان

او بحکم حال خود منکر بدی         زین رسالت منکر و کافر شدی

کاین محالست و فریبست و غرور       زآنکه تصویری ندارد وهم کور

همچنانکه خلق عام اندر جهان       زآن جهان ابدال میگویندشان

هیچ در گوش کسی زیشان نرفت        کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت

صفات انسان در قرآن :

* انسان ضعيف آفريده شده است و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد! (سوره ‏نساء آیه28)

‏* انسان در مقابل از دست دادن نعمت بسيار نااميد شده تا جایی که ناسپاس دیگر نعمتها نیز      می شود! (سوره هود آیه 9)

* انسان در برابر نعمت های پروردگار واقعاً ستمگرِ ناسپاسي است! (سوره ابراهیم آیه 34)

* انسان اصلاً هميشه در برابر خیر و شر عجول بوده است بدون اینکه بداند سود یا زیانش در چیست! (سوره اسراء آیه 11)

* انسان اصولاً در موقع بلا و گرفتاری وحشت زده و دست به درگاه خدا شده و بعد از رفع بلا بسیار ناسپاس و فراموش کار لطف خداست! (سوره اسراء آیه 67)

* انسان طبعاً موجود تنگ نظر و خسیسی است و از فقر می ترسد حتی اگر صاحب کل جهان باشد! (سوره اسراء آیه 100)

‏* انسان برای دیدن خیر یا شرّ خود آنقدر عجله می کند كه انگار انسان از عجله ساخته شده است.(سوره انبیاء آیه 37)

* انسان خوارشده و رسوای دست شیطان است چون شیطان او را از قرآن دور می کند!(سوره فرقان آیه 29)

* انسان در حق خود بسيار ظالم و به این ظلمی که به خود می کند بسیار نادان است چون خود را پست می بیند در حالی که او اشرف مخلوقات است و دارای توان بسیار!(سوره احزاب 72)

انسان از طلب دارایی سیر نمی شود، خسته نمی گردد و شکرگذاری هم نمی کند اما در فقر و سختی فوراً نااميد می شود!(سوره فصلت آیه 49)

* انسان به مال و نعمتی که خدا به او بخشیده بسیار مغرور است و هر گاه به سبب کارهای خودش زیانی به او برسد بسيار کفران نعمت می کند و چه بسا از دین بر میگردد!(سوره شوری آیه 48)

انسان کفران‌کننده آشکاري است و برخی از خودشان را فرزند خدا می دانند!(سوره زخرف آیه 15)

* انسان براستی حريص و کم‌طاقت آفريده شده است ‏چون هنگامي كه بدي بدو رو مي‌كند ، سخت بي‌تاب و بيقرار مي‌گردد ‏و زماني كه خوبي بدو رو مي‌كند ، سخت ( از حسنات و خيرات دست باز مي‌دارد و ) دريغ مي‌ورزد!(سوره معراج آیه 19)

* كشته باد انسان کافر ! چه خدا نشناس و ناسپاس است با اینکه خدا او را از نطفه ناچیزی آفرید و راست قامت کرد و قوت بخشید!‏(سوره عبس آیه 17)

* انسان نسبت به پروردگار خود بسيار ناسپاس و حق ناشناس است و خودش هم به این قضیه اعتراف می کند!(سوره عادیات آیه 6)

‏* انسان زيانمند است و خسران و زيان او بر اثر گذشتن زمان عمرش به بيهودگي است پس آنان كه با طلاي عمر خود با شيطان معامله مي كنند ، زيان مي بينند تنها کسانی كه با يزدان تجارت مي نمايند ، سود مي برند ‏!(سوره عصر آیه 2)

* انسان در رنج آفريده شد و زندگي او پر از رنجهاست و همراه و همزاد با رنج و زحمت است و زندگي اين جهان او براي استراحت و خوشي نيست. سرتاسر حيات او ميدان مبارزه با مشكلات است و زندگي وي غرق در درد و رنج!(سوره بلد آیه 4)

آری! خداوند انسان را قرین با رنج و زحمت آفریده است و هر کس بر حسب نوع زندگی و جهان بینی خود دچار نوعی از رنج می شود. آنچه در این میان مهم است این است که رنج کشیدن در چه راهی و مسیری باشد. بعضی رنجها به بدنامی و تباهی آبرو و عذاب دوزخ می انجامد :

‏* گروه بسیاری رنج دنیا را خواهند کشيد اما در راه باطل و نصیبشان دوزخ است.‏ (غاشیه3)

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی       این ره که تو میروی به ترکستان است

 و برخی رنجها میوه شیرین نیک نامی و سربلندی برای صاحبش به ارمغان می آورد :

گروهی رنج دنیا را خواهند کشید اما در راه حق و نصیبشان بهشت است. (غاشیه9)

مهم است که رنج دنیا ، سعادت و نیک نامی آخرت را به همراه داشته باشد. چون زندگی این دنیا با تمام رنجهایش در مقایسه با زندگی جاودان آخرت، در مقیاس ریاضی برابر با صفر است. پس باید راهی را برگزید که مورد رضای خالق انسان و جهان باشد، در این صورت رنجهای عبادت و بندگی قابل تحمل خواهند شد.

رنج کی ماند آنکو رب جلیل       گویدت چونی تو ای رنجور من

 

[ ۸۸/۰۵/۲۷ ] [ 9:43 ] [ قباد کاکاخانی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

الحمدلله سبحانه و تعالی و صلاه و سلام علی رسول الله و آله و صحبه اجمعین. کتابفروشی طاها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و رشد معنویت در منطقۀ دولت آباد کرمانشاه شروع بکار نمود. برای تبلیغات از پمفلتهای تبلیغی با موضوعات مختلف بهره می گیرم که هم تبلیغ معاد باشد و هم کار معاش. نمونه هایی از پمفلتها را در وبلاگ برای استفاده شما قرار داده ام. به چه كار آيدت ز گل طبقی / از گلستان دین ببر ورقی / گل همين پنج روز و شش باشد/ اين گلستان هميشه خوش باشد/ سخت بر این باورم و بر آن پا میفشارم که هیچ قانون موضوعه بشری نمی تواند ضمانت کند و تضمین دهد که انسان به خطا نرود و خلاف نکند مگر و مگر قانون توحید. چرا که هیچ قانونی نمی تواند نظارت همیشگی بر انسانها داشته باشد و آنها را در تمام احوالات فردی و اجتماعی و در جمع و در خلوت پایش کند. و نمیتوان برای هر فرد ماموری گماشت . پس در این میان تنها قانون توحید و تقوای الهی و تلاش در جهت جلب رضایت وی است که انسان را آگاه میسازد که همانا خداوند بر تمام احوالات بنده اش در جمع و در خلوت حاضر و ناظر و شنوا و بیناست. به همین خاطر محور اصلی و فصل مشترک دعوت تمام پیامبران بر قانون توحید و تقوا الهی پیشه کردن بنا شده است و توحید به معنای واقعی را باید از کلام خداوند (وحی) بدست آورد و تنها وحی باقی مانده در جهان که از تحریف در امان مانده و باطل در آن راه نیافته است قرآن است.(سوره فصلت آیه42 ) مصطفی را وعده کرد الطاف حق/ گربمیری تو نمیرد این سبق/من کتاب و معجزت را حافظم/بیش و کم را ز قرآن مانعم* آری دوستان، انسان باید هر شب با خواندن و فکر کردن در کلام الهی ایمانش را تازه کند و بار سنگین روح را به خدا بسپارد چون تنها اوست که می تواند تو را از آن سبک و راحت گرداند. در غیر این صورت دچار مرگ ایمانی خواهی شد و در دنیا همواره در سرگردانی و پریشانی خواهی بود. به همین خاطر خداوند میفرماید : هر شب آن مقدار از قرآن که برایتان میسر است بخوانید و در آن فکر کنید و برای عمل به آن فردای آن شب آنچه را خوانده اید تمرین کنید.(سوره مزمل آیات 1 تا 10) و پیامبر اسلام ص هنگام وفات فرمود «من می روم و دو معلم در بین شما باقی می گذارم یک معلم گویا و یک معلم خاموش، معلم گویا قرآن است و معلم خاموش مرگ» ولي افسوس، امروز معلم گویا خاموش است و معلم خاموش بکلی فراموش گشته. دوستان عزیز اگر هر چیزی را بتوان انکار کرد مرگ را نمی توان انکار کرد،(أَيْنََما تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَة-نساء78-هر جا باشيد، مرگ شما را درمي يابد، هر چند در برجهاي محكم باشيد) من و شما دیر یا زود خواهیم مرد و باید پاسخ گوی تمام کارهای خود در پیشگاه خداوند باشیم، بياييد آنگونه كه خداوند دوست دارد و در كتابش از ما خواسته، زندگي كنيم تا در امتحان آخرت در گروه قبول شدگان باشيم و شرمنده پروردگار خود نشويم. برگ در انتهاي زوال مي افتد و ميوه در انتهاي كمال، بنگر چگونه مي افتي چون برگي زرد يا چون سيبي سرخ! بر آر از گریبان غفلت سرت/که فردا نماند خجل در برت/چرا دل بر این کاروانگه نهیم/که یاران برفتند و ما بر رهیم/چو باید همه در خاک رفت/خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت/ براستی که انسان حتی مالک خودش هم نیست و این تن و بدن که شب و روز در تروخشک کردن آن میکوشد متعلق به او نیست و هر چه هست از خداست و او مالک همه چیز است حتی خود انسان. نمیبینی که نمیتوانی چند دقیقه نفس نکشی و یا قلبت را برای چند لحظه متوقف کنی و یا اگر از کار ایستاد بکارش بیندازی × ما چو ناییم و نوا در ما ز اوست / ما چو کوهیم و صدا در ما ز اوست× باد ما و بود ما از داد اوست / هستي ما جمله از ايجاد اوست× آری عزیزانم شما را چه شده که برای هر امتحانی تمام تلاش خود را بکار می گیری اما از امتحان زندگی و محاسبه آخرت غافلی؟(سوره ملک آیه 2) در اين كره خاكي براي همه انسانها به اندازه كافي جا هست، در حيرتم كه چرا برخي انسان نماها چون حيوان خون همديگر را ميريزند و حقوق همديگر را پايمال ميكنند در حالي كه خود بر آن حقوق آگاهند! آيا از سرنوشت ستمگران مسلط و صاحب قدرت تاريخ كه حالا در كُنج قبرهايشان بر پشيزي هم تسلط ندارند و خوراک موذی ترین جانوران یعنی کرمها شده اند، ياد نمي كنند و عبرت نمي گيرند؟! عاقل آن باشد كه گيرد عبرت از/مرگ ياران در بلاي محترز/استخوان و پشم آن گرگان عيان/بنگريد و پند گيريد اي مهان/عاقل از سر بنهد اين مستي و باد/چون شنيد انجام فرعونان و عاد(غافر آیه21) درسته که تنها داشتن نماز و روزه نشان مسلمانی نیست اما اهتمام به برپایی شعایر و فرامین الهی نشانه پرهیزکاری دلهاست(حج آیه32) این نماز و روزه و حج و جهاد / خود گواهی دادنست از اعتقاد. و آنکس که نمازش را ضایع کند به ضایع کردن دیگر امور گستاخ تر است.(از مجرمان پرسیده شود چه چیزی شما را به دوزخ کشانید، میگویند ما از نمازگزاران نبودیم(مدثرآیه43). بهر این آوردمان یزدان برون/ماخلقت الانس الا یعبدون(ذاریات آیه56)/عمر عزیز رفت به پایان چه میکنی/خود را اسیر و بنده شیطان چه میکنی/فرمان پنج نماز حق را مقصری/روز جزا و نوبت قیامت چه میکنی/ برای تمام حامیان و داعیان دین و اخلاق در تمام دنیا آرزوی هدایت، صبر، افزونی علم و توفیق روزافزون دارم در سایه الطاف خداوندی(ان شاء الله)/يا رب كسي كه ياد كند در دعاي خير مرا/به فضل خويش همه حاجات او به خير برآر (آمين) نظرات و انتقادات سازندۀ شما چراغ راه آینده مدیر وبلاگ است.
نام و نام خانوادگی مدیر وبلاگ : قبادکاکاخانی.
سرپرست بهداشت حرفه ای شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و مدیر کتابفروشی طاها : کرمانشاه . دولت آباد .روبروی مسجد محمد مصطفی ص 09188309845
email : dosti1359@yahoo.com
امکانات وب
ایران رمان